{{s.tooltip.message}}

Achievementy 🏆

Tyto úspěchy můžete splnit: {{showTODO ? 'Skrýt' : 'Vypsat'}}

  • {{g}}

Splněno {{s.achievements.length}}/{{getAchievementCount()}}, kurzíva značí skrytý achievement:

{{achs[a].name}} ({{achs[a].description}})
{{achs[a].flavor}}

Nastavení 🔧

Velikost okna

Zobrazit mřížku bitevního pole

Pokračovat odysseu automaticky

Manuální save do souboru Uložit

Automatický save Smazat

Historie Ukradyjamu 📜

Tento seznam pouze shrnuje nejvýznamější změny v důležitých verzích. Pokud Vás zajímá zdrojový kód aplikace včetně jeho vývoje, navštivte GitHub repozitář.

{{s.sur[$index].addk(1e4, 1e7)}} 
{{buildings[b].name}}  {{buildings[b].price(1)[$index].toFixed(0)}}
{{buildings[b].flavor}}
{{s.name}} {{(s.battlefield && s.odys.wave === 0) ? '🔥' : ' '}}Polis

Ekonomický přehled

Starosta vám pomůže s vyděláváním prachů a managementem špinavého plebsu.

Finance
Daňový výběr: {{demMulti([s.pop[0], consts.tax], [game.eff().prachy])}}
Platy dělníků: {{demMulti([(game.popTotal() - s.pop[0]), -consts.wage], [game.eff().plat])}}
Údržba města: {{demMulti([-game.moneyMaintenance()/game.eff().udrzba], [game.eff().udrzba])}}
{{game.moneyTotal().withSign()}}
Těžba
Dřevo: {{demMulti([s.pop[1]], [game.eff().drevo])}}
Kamení: {{demMulti([s.pop[2]], [game.eff().kamen])}}
Sýra: {{demMulti([s.pop[3]], [game.eff().syra])}}
Pivo: {{demMulti([s.pop[4]], [game.eff().pivo])}}
Průzkum veřejného vygebení
základ: {{game.happyBase().withSign()}}
populace: {{(-game.popTotal()).withSign()}}
pivo: {{game.happyHospoda().withSign()}}
muzeum: {{game.happyMuzeum().withSign()}}
sklad: {{game.happySklad().withSign()}}
palác: {{game.happyPalac().withSign()}}
{{game.realHappiness().withSign()}}
🙂 {{game.popGrowth().withSign()}}

Strategický přehled

Generál naplánuje všechna slavná vojenská tažení a možná někdy i vyhraje.

Armáda ve městě Záznamy bitev

Síla armády: {{game.eff().power.toPercent()}}, účinnost drancování: {{game.eff().dranc.toPercent()}}

Nemáme vůbec žádnou armádu.. Naše město je zcela nechráněno a může se tedy stát, že nebudeme moci dobývat nepřátele, plenit a loupit!
Tak honem do kasárny, uděláme občanům pořádnou vojnu.

Naše veškerá armáda vyplula na dřevěných lodicích v širá moře vstříc neznámým dobrodružstvím, a ve měste vůbec nikdo nezbyl.
Tak honem do kasárny, ať se dostane i na ostatní občany.

{{units[i].name}} ({{n}} ks)
{{units[i].flavor + extraFlavor(i)}}
Útok: {{units[i].apparentAtt ? units[i].apparentAtt() : units[i].att}}, výdrž: {{units[i].hp}}

Výzkumný přehled

Vědec vám vynalezne nejrůznější technologie – užitečná hnojiva i šílené rovnice!

Počet výzkumných bodů: 💡{{s.WP.addk(1e7, 1e7)}}
Rychlost výzkumu: {{game.rateWP()}}

{{WPgroupNames[$index]}}

{{w.name}} 💡{{w.cost}}
{{w.teaser}}


Přehled města {{s.name}}: přejmenovat

Populace: {{game.popTotal()}}

Populační limit: {{game.popLimit()}}

Vygebenost: {{game.realHappiness()}}

Růst populace: {{game.popGrowth().withSign()}}

Od založení města dne {{getFoundationDate()}} uplynulo {{s.iteration}} cyklů.


Škola vytváří výzkumné body, výzkumy se pak kupují v okně vědce
Počet výzkumných bodů: 💡{{s.WP.addk(1e7, 1e7)}}
Rychlost získávání bodů: {{demMulti([game.rateWP()/game.eff().skola], [game.eff().skola]) }}


Ve školním kabinetu archivujeme všechny domácí úkoly, rukodělné výrobky, písemky atd. Je to tedy databáze inovativního know-how, které nadaní žáci vytvořili pod vedením našeho vědce.

Školní kabinetKapacita surovin (kromě zlata):

Základ{{consts.baseSklad}}
Sklad{{game.storage() - consts.baseSklad}}
{{game.storage()}}

Občanům se však tato úžasná hospodářská struktura oškliví, což vyjadřují -50 vygebeností za každou úroveň.


Rozšíření zahrádky, baru a posílení obsluhy nám umožňuje zvýšit pravidelný příděl piva, přičemž každá úroveň přídělu piva vygebí obyvatelstvo o 150.

 

Nastavený příděl: {{game.pridelHospoda()}}
Bonus vygebenosti: +{{game.happyHospoda()}}
Celková vygebenost: {{game.realHappiness()}}

Oktoberfest, čili slavnost piva v září

Způsobí krátkodobé, leč velice intenzivní vygebení.

Společnost si však získává toleranci, takže je třeba aplikovat stále větší dávky,
a nebo delší dobu počkat, aby se z toho játra opět vzpamatovala.

{{(consts.oktoberfest.base * s.oktoberfest).toFixed(0)}}

Novoroční ohňostroj

Rachejtle jsou připraveny a bezpečně uloženy.

Nejlepší bude odpálit je během probíhající bitvy, aby ani sousedé nepřišli o tuto velkolepou podívanou! (v okně generála nebo nepřátelské vesnice)

Nebo je může naše čacká družina odvézt na "zkulturnění" exotických krajů.
Pak odpálit v okně generála nebo na odyseji

Ohňostroj byl nedávno využit a než budeme moci koupit další, bude třeba uklidit všechny ty sýrou smrdící doutnající odpadky.

Úklid bude trvat ještě {{s.nukeCooldown}} cyklů (vylepšením zkušebny se čekací doba zkrátí)

Zde můžeme zakoupit ohňostroj na různé, ehm, oslavy. Bude to velmi zábavné!

{{consts.nukePrice[0]}} {{consts.nukePrice[3]}}


S každou úrovní paláce se mi žije o dost lépe a naše říše je mocnější.

Účinky každé úrovně:

  • +10% výběr daní
  • +10% těžba dřeva
  • +5% těžba kamení, sýry a piva
  • +5% síla armády
  • -5% údržba města
  • -5% plat dělníků
  • -100 vygebenost


Muzeum zlepšuje dopravní obslužnost města, což obyvatelé přijímají s povděkem a ocení to zvýšením své vygebenosti o 100 za každou úroveň.

Protože je tohle sklepení jinak dost nevyužité, můžeme tady třeba uskladnit různé suvenýry, co jsme přitáhli z našich válečných expedic do odlehlých dálav:

{{relics[ctrl2.relicSelect].name}}

{{relics[ctrl2.relicSelect].flavor}}

→ {{relics[ctrl2.relicSelect].effect}}

Úroveň kostela zesiluje efekt zázraků a snižuje dobu čekání na další rituál.
Získaný zázrak je ovšem vždy náhodný, někdy pozitivní, někdy negativní.


{{miracles[s.miracle].name}}, nad námi bude opatrovat ještě {{s.mirCountdown}} cyklů.

{{miracles[s.miracle].flavor}}

→ {{miracles[s.miracle].description(game.getBlvl('kostel')+consts.rel.necro*game.hasRelic('necro'))}}

Provést oběť bohům

Naši kněží jsou zcela vyčerpání po zvrácených satanistických orgiích 😈
Bude trvat ještě {{s.mirCooldown}} cyklů, než se budeme moci opět účinně rouhat.

Provést oběť bohům

🙂 {{consts.mirPrice.pop}} {{consts.mirPrice.zlato}}

Pila

Možná to mnohé překvapí, ale tento neobvyklý průmyslový areál ve skutečnosti slouží ke zpracování pokácených stromů na prkna.

Pláž

Kamenitá pláž, kde můžeme sbírat oblázky na dekoraci městských staveb. Možná by se šutry daly i těžit ze skály, ale to by dalo moc práce.

Kravín

Prosluněná louka se svěží trávou, kde se pasou krávy. Můžeme z nich dojit čerstvou sýru pro naše válečné operace.

Pivní plošina

Hlubokým vrtem se zde těží pivní vrstva ležící pod mořským dnem. Ta dle pověstí vznikla, když Zeus jednou přišel domů nakalený jak prase a Héru tak vytočil, že mu všechny sudy s pivem skopla z Olympu až do moře. Po těch letech je z toho sice hnusná břečka, ale nějaký alkohol v tom je, takže to lidé rádi vychlastaj.

Polis

Nepřátelská vesnice, která jistě skrývá ohromné bohatství zralé k uloupení!

Avšak nemůžeme přeci vyvolávat malicherné sousedské šarvátky, zatímco naši hrdinové trpí kdesi za sedmero moři! Asi je to pořád lepší než uspořádat párty pro ženichy ucházející se o jejich manželky, ale stejně, trošku respektu...

⚔️ Zaútočit (úroveň {{s.enemyLevel+1}})

Odysseia

Naše lodě se díky hexametrickému pohonu dostanou za hranice známého světa do krajin mytických, kde na nás jistě čekají poklady o jakých se nám ani nesnilo!

Avšak nemůžeme přeci posílat vojáky na nějaký nesmyslný výlet do zámoří, zatímco doma nám zuří totální válka!

Vydat se na Odysseu

Naši hrdinové přečkali nástrahy {{s.odys.wave-1}}. ostrova a celkem vymlátili epické skóre {{s.odys.score}}

Pomocí palubní palác-antény nám hlasí, že další ostrov obývají {{odyssets[s.odys.race].name}}. Naše družina jen čeká na pokyn k dalšímu vylodění!

☢ Stále s sebou vezou novoroční ohňostroj pro tu perfektní kulturní příležitost...

Vojáci už se velice dlouho vlekou od ostrova k ostrovu. Jsou vyčerpaní, zubožení a hlavně obtížení skvostnou kořistí! Vládce rybníků se nad nimi snad smiluje, když mu obětují {{consts.odys.retreatribute.toPercent()}} ze svého tučného lupu, a umožní jim bezpečný návrat domů.

Pokračovat v Odyssei

🏳️   Návrat domů

Naši hrdinové zvítězili na {{s.odys.wave-1}}. ostrově, avšak nezbyl přitom ani jediný naživu.
Bohové vám gratulují, to se moc často nestává!

🏳️   Prohlásit odysseu za ukončenou

Pokračovat automaticky na další ostrov