CH4

Tato simulace představuje jednoduchý model spalování stechiometrického množství vzduchu a methanu s recyklem tepla, tedy část spalin je využita k ohřevu výchozí směsi. Všechny uzly jsou adiabatické kromě výměníku tepla, který funguje jako ideální protiproudý výměník. Tepelné kapacity jsou počítány exaktně dle zdrojů níže.

Přepněte tlačítkem na model a zaškrtněte "Zapnout" pro zahájení.

Pozn. 1: Pokud je split ratio nastaveno na nulu, program počítá adiabatickou teplotu plamene.
Pozn. 2: Data pro tepelné kapacity končí na 6000 K. Od této teploty jsou pouze aproximovány jako konstantní.

ReferenceRychlost simulace:
Split ratio:
0 1

T = 25.0°C
T = 25.0°C
 T = 25.0°C
ΔT = 0°C
i: 0