{{s.tooltip.message}}

Achievementy 🏆

Tyto úspěchy můžete splnit: {{showTODO ? 'Skrýt' : 'Vypsat'}}

  • {{g}}

Splněno {{s.achievements.length}}/{{getAchievementCount()}}, kurzíva značí skrytý achievement:

{{achs[a].name}} ({{achs[a].description}})
{{achs[a].flavor}}

Nastavení 🔧

Velikost okna

Zobrazit mřížku bitevního pole

Manuální save do souboru Uložit

Automatický save Smazat

Historie Ukradyjamu 📜

Tento seznam pouze shrnuje nejvýznamější změny v důležitých verzích. Pokud Vás zajímá zdrojový kód aplikace včetně jeho vývoje, navštivte GitHub repozitář.

{{s.sur[$index].addk(1e4, 1e7)}} 
{{buildings[b].name}}  {{buildings[b].price(1)[$index].toFixed(0)}}
{{buildings[b].flavor}}
{{s.name}} {{s.battlefield ? '🔥' : ' '}}Polis

Ekonomický přehled

Starosta vám pomůže s vyděláváním prachů a managementem špinavého plebsu.

Finance
Daňový výběr: {{demMulti([s.pop[0], consts.tax], [game.eff().prachy])}}
Platy dělníků: {{demMulti([(game.popTotal() - s.pop[0]), -consts.wage], [game.eff().plat])}}
Údržba města: {{demMulti([-game.moneyMaintenance()/game.eff().udrzba], [game.eff().udrzba])}}
{{game.moneyTotal().withSign()}}
Těžba
Dřevo: {{demMulti([s.pop[1]], [game.eff().drevo])}}
Kamení: {{demMulti([s.pop[2]], [game.eff().kamen])}}
Sýra: {{demMulti([s.pop[3]], [game.eff().syra])}}
Pivo: {{demMulti([s.pop[4]], [game.eff().pivo])}}
Průzkum veřejného vygebení
základ: {{game.happyBase().withSign()}}
populace: {{(-game.popTotal()).withSign()}}
pivo: {{game.happyHospoda().withSign()}}
muzeum: {{game.happyMuzeum().withSign()}}
sklad: {{game.happySklad().withSign()}}
palác: {{game.happyPalac().withSign()}}
{{game.realHappiness().withSign()}}
🙂 {{game.popGrowth().withSign()}}

Strategický přehled

Generál vám naplánuje všechna slavná vojenská tažení a možná někdy i vyhraje.


Přehled armády ve městě zobrazit záznamy bitev

Účinnost armády: {{game.eff().power.toPercent()}}, účinnost drancování: {{game.eff().dranc.toPercent()}}

{{units[i].name}} ({{n}} ks)
{{units[i].flavor}}. Útok: {{units[i].apparentAtt || units[i].att}}, výdrž: {{units[i].hp}}

Záznamy bitev zobrazit přehled armády

Výzkumný přehled

Vědec vám vynalezne nejrůznější technologie - užitečná hnojiva i šílené rovnice!

Počet výzkumných bodů: 💡{{s.WP.addk(1e7, 1e7)}}
Rychlost výzkumu: {{game.rateWP()}}

{{WPgroupNames[$index]}}

{{w.name}} 💡{{w.cost}}
{{w.teaser}}


Přehled města {{s.name}}: přejmenovat

Populace: {{game.popTotal()}}

Populační limit: {{game.popLimit()}}

Vygebenost: {{game.realHappiness()}}

Růst populace: {{game.popGrowth().withSign()}}

Od založení města dne {{getFoundationDate()}} uplynulo {{s.iteration}} cyklů.


Škola vytváří výzkumné body, výzkumy se pak kupují v okně vědce
Počet výzkumných bodů: 💡{{s.WP.addk(1e7, 1e7)}}
Rychlost získávání bodů: {{demMulti([game.rateWP()/game.eff().skola], [game.eff().skola]) }}Kapacita surovin (kromě zlata):

Základ{{consts.baseSklad}}
Sklad{{game.storage() - consts.baseSklad}}
{{game.storage()}}

Občanům se však tato úžasná hospodářská struktura oškliví, což vyjadřují -50 vygebeností za každou úroveň.


Rozšíření zahrádky, baru a posílení obsluhy nám umožňuje zvýšit pravidelný příděl piva, přičemž každá úroveň přídělu piva vygebí obyvatelstvo o 150.

 

Nastavený příděl: {{game.pridelHospoda()}}
Bonus vygebenosti: +{{game.happyHospoda()}}
Celková vygebenost: {{game.realHappiness()}}

Novoroční ohňostroj

Rachejtle jsou připraveny a bezpečně uloženy.

Nejlepší bude odpálit je během probíhající bitvy, aby ani sousedé nepřišly o tuto velkolepou podívanou! (v okně generála nebo nepřátelské vesnice)

Ohňostroj byl nedávno využit a než budeme moci koupit další, bude třeba uklidit všechny ty sýrou smrdící doutnající odpadky.

Úklid bude trvat ještě {{s.nukeCooldown}} cyklů (vylepšením zkušebny se čekací doba zkrátí)

Zde můžeme zakoupit ohňostroj na různé, ehm, oslavy. Bude to velmi zábavné!

{{consts.nukePrice[0]}} {{consts.nukePrice[3]}}


S každou úrovní paláce se mi žije o dost lépe a naše říše je mocnější.

Účinky každé úrovně:

  • +10% výběr daní
  • +10% těžba dřeva
  • +5% těžba kamení, sýry a piva
  • -5% údržba města
  • -5% plat dělníků
  • -100 vygebenost


Muzeum zlepšuje dopravní obslužnost města, což obyvatelé přijímají s povděkem a ocení to zvýšením své vygebenosti o 100 za každou úroveň.

Úroveň kostela zesiluje efekt zázraků a snižuje dobu čekání na další rituál.
Získaný zázrak je ovšem vždy náhodný, někdy pozitivní, někdy negativní.


{{miracles[s.miracle].name}}, nad námi bude opatrovat ještě {{s.mirCountdown}} cyklů.

{{miracles[s.miracle].flavor}}

{{miracles[s.miracle].description(game.getBlvl('kostel'))}}

Provést oběť bohům

Naši kněží jsou zcela vyčerpání po zvrácených satanistických orgiích 😈
Bude trvat ještě {{s.mirCooldown}} cyklů, než se budeme moci opět účinně rouhat.

Provést oběť bohům

🙂 {{consts.mirPrice.pop}} {{consts.mirPrice.zlato}}

Pila

Možná to mnohé překvapí, ale tento neobvyklý průmyslový areál ve skutečnosti slouží ke zpracování pokácených stromů na prkna.

Pláž

Kamenitá pláž, kde můžeme sbírat oblázky na dekoraci městských staveb. Možná by se šutry daly i těžit ze skály, ale to by dalo moc práce.

Kravín

Prosluněná louka se svěží trávou, kde se pasou krávy. Můžeme z nich dojit čerstvou sýru pro naše válečné operace.

Pivní plošina

Hlubokým vrtem se těží pivní vrstva ležící pod mořským dnem. Je to sice hnusná břečka, ale nějaký alkohol v tom je, takže to lidé rádi vypijí.

Polis

Nepřátelská vesnice, která jistě skrývá ohromné bohatství zralé k uloupení!

⚔️ Zaútočit (úroveň {{s.enemyLevel+1}})